Beerpong

Utskriftsvänlig versionSend by email
Tid: 
2013-11-23 20:00 - 2013-11-24 02:00
Plats: 
Kårhuset
Kårhuset
Pris: 
50 kr

Alla har vi en taggad och öldrickande vinnarskalle i oss och det är YTTERST lämpligt för det är dags för Beer pong-turnering!

Alla som vill vara med och tävla om denna eftertraktade titel som skolans Beer Pong-mästare är välkomna att delta, vilket är klart som korvspad att man vill!

Info:
Turneringen kommer äga rum på Kårhuset i den anrika salen Valhall. Där kommer borden vara uppsatta och redo för er som vill kasta, dricka och ha det extremt roligt. Vinnarna i denna turnering kommer självklart att belönas med ett grymt pris, så se till att vara i toppform! 

Anmäl er genom att skicka namn på alla lagmedlemmar samt ett lagnamn till beerpong@borstmasteriet.se
Det finns plats för 32 lag så vänta inte med att anmäla er, detta är ett event ni inte vill missa! 
Max 3 personer i varje lag, endast 2 spelare per match. 
Pris: 50 kr/lag

Betalningen överförs till detta konto på Swedbank
Clearing: 8327-9
Kontonummer: 913 413 281-1
Vid betalningen ska namnet på laget skrivas i meddelandefältet så vi kan verifiera er betalning och skicka en kvittens. 
Betalningen skall vara oss tillhanda senast den 20/11-13

Vi kommer att befinna oss i cafeterian i skolan mellan 11:30-13:00 för att ta emot anmälningar och betalningar följande datum:
5/11
7/11
12/11
14/11
18/11

För er som inte vill tävla så kommer det att finnas bord att spela på utöver tävlingsborden.

 

Regler:

Beer pong går ut på att sänka bollen i alla muggar på motståndarlagets sida.

Varje lag har 2 bollar per omgång, ett kast per person och omgång att träffa muggarna.

För varje mugg som du/ditt lag träffar får motståndarlaget ta bort och dricka ur den träffade muggen. Detta efter att det andra laget kastat sina två kast. När ena laget har kastat sina två kast, går bollarna över till motståndarlaget, som alltså inte får kasta förrän båda i de andra laget har kastat var sitt kast.

Den som kastar ska ha armbågen bakom bordets kant. Det är inte tillåtet att luta/stödja sig mot bordet.

Motståndarlaget får bara psyka bakom bordet, inte över.

- Om båda spelarna ur samma lag träffar samma mugg i motståndarlaget så måste motståndarlaget dricka den muggen samt alla angränsade muggar.

- Om båda spelarna ur samma lag lyckas träffa varsin mugg under samma omgång belönas det laget med ett extra kast.

- Om en spelare studsar bollen i bordet har motståndarna rätt att försöka slå undan bollen. Träffar dock bollen i en mugg efter den har studsat så måste motståndarna dricka ur en extra mugg utöver den som bollen landat i.

- Slår man ut sin egen mugg ersätts den ej.

-        Om motståndarlaget slår undan en boll som inte studsat i bordet måste de ta bort och dricka en mugg, den som kastat bollen får välja vilken mugg som skall drickas.

- Matchlängd : 10 minuter. Vinnare är det lag med flest muggar kvar. Vid lika antal muggar fortsätter matchen tills ett lag träffar en mugg i motståndarlaget.

- Vid oavgjord match kommer straffläggning äga rum

- Turneringen är en utslagsturneringen, vinna eller försvinna, so bring your A-GAME

 


Tagga till!

// Borstmästeriet O.S.T

----------------------------------------------------------------------------------

We all have a party and beer drinking lunatic in us who will do anything to win which is excellently suitable because it is time for the Beer pong tournament!

Borstmästeriet hereby invite all who wishes to compete for this coveted title as the school's beer pong champion!

Info:
The tournament will take place at Kårhuset. 
There is only room for 32 teams so don’t wait to register your team.

How to register your team:
Email the name of all the team members and your team name to beerpong@borstmasteriet.se
It can be three persons on each team, but only two players per game.
Entry fee for the tournament: 50 SEK/team
Payment must be received no later than: 20/11-13

The payment transfers to this account on Swedbank:
Clearing: 8327-9
Account: 913 413 281-1

When you’re transfering the payment, don’t forget to write the name of your team in the message field so we can verify your payment and send an acknowledgment.

Borstmästeriet will be available in the cafeteria so you can rigister your team and pay your entry fee. We will be in the cafeteria between 11:30-13:00 during the dates below:
5/11
7/11
12/11
14/11
18/11

 

Rules:

Beerpong is a drinking game where players throw a ping pong ball across a table with the intent of landing the ball in a cup of beer on the other end. There are ten plastic cups arranged in a triangle on each side. Each team then takes turns attempting to throw the balls into the opponent's cups. If a ball lands in a cup, then the contents of that cup are consumed by the other team, and the cup is placed aside. The first side to eliminate all of the opponent's cups is the winner.

- If both players from the same team hit the same cup, the opposing team must drink the contents of that cup and all adjacent cups.

- If both players from the same team manage to hit a cup during the same round they are rewarded with an extra throw.

- If a player bounces the ball on the table, opponents may try to knock the ball away. However, if the ball hits a cup after it has bounced opponents must drink from an extra cup in addition to the cup the ball landed in.

- a knocked over cup will not be replaced.

If the opponents knock a boll away that didn’t bounced on the table they have to drink a cup.

- Game Length: 10 minutes. The winner is the team with the most cups left. At equal number of mugs the game continues until one team hits a mug of the opposing team.

- If the game is tied it’s time for a shootout

- The tournament is single elimination tournament, win or lose, so bring your A-GAME!


 If you don't want to play in the tournement there will be tables for ""free play" as

 // Borstmästeriet O.S.T

Ansvarig: 
Dennis Åberg
Mera